Итгэлцлийг бэхжүүлнэ.

Аудит & Баталгаажуулалт

Аудит бол зөвхөн санхүүгийн тоог хянадаг биш, харин эсрэгээрээ таны төсөөлж, төлөвлөж буй ирээдүйг цогцлоох үндэс суурийг нь бий болгох юм. Бид зөвхөн үйлчилгээгээ үзүүлэх биш харин таны асуудлын угт хүрч танд тулгарч буй асуудлыг шийдэхийг зорьдог. Танд тулгамдаж буй асуудал, тулгарч буй асуулт юу ч байсан БИЗКОН таньтай хамтран ажиллахдаа үргэлж бэлэн байх болно.

Татвартай холбоотой өдөр, сар , жил бүрт гардаг асуудлуудыг цогцоор нь шийдэж татварын асуудлыг загварчилна.

Татвар, Хуулийн зөвлөгөө

Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ зөвхөн өнөөдөр тулгамдаж буй асуудал төдийгүй, ирээдүйд тулгарч болох эрсдэлийг ч урьдчилан таамаглаж, хамтран арга хэмжээ авахыг эрмэлздэг.Татвартай холбоотой өдөр бүр, сар , жил бүрт гардаг асуудлуудыг цогцоор нь шийдэж татварын асуудлыг загварчилж, танд илүү хялбар болгохыг бид хичээж ажилладаг.

Итгэлцлийг бэхжүүлнэ.

Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

Аливаа байгууллага, хувь хүн болгон ямарваа шийдвэр гаргахын тулд орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт хийх г.м санхүүгийн асуудалтай тулгардаг. Энэхүү тулгамдаж буй асуудлуудыг тань мэргэжлийн үүднээс шийдвэрлэж өгөхийн тулд бид санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг билээ.

Шинэчлэлт, инновацийг нэвтрүүлнэ.

Зөвлөх үйлчилгээ

Бид байгууллагуудад шинэчлэлт хийх, инновац болон өргөжин хөгжих, зардлыг бууруулах, эрсдэлийг удирдах гэх мэт олон стратегийг төлөвлөхөд, хэрэгжүүлэхэд тусладаг. Бид үр ашигтай байдлыг эрхэмлэн, зөвхөн таны бизнесийн, байгууллагын онцлогт тохируулан дэмжлэг үзүүлэхийг хичээдэг.

Бүтээмжийг сайжруулна.

Хүний нөөц

Байгууллага бүр зах зээлийн хүрээгээ өргөжүүлж, үйл ажиллагааны чадвараа дээшлүүлэхийн тулд өөрийн хүмүүсээр дамжуулж өрсөлдөх давуу талыг олж авахыг хүсдэг. Тэд зөв чадвартай, зөв хүмүүс, зөв газарт зөв цагт, зөв зардлаар, зөв зүйлийг хийх аргыг эрэлхийлж байдаг.

Та хаа хүрхээ мэдэхгүй бол танд ямар замаар явах нь ялгаагүй.

Стратегийн зөвлөгөө

Стратеги болон төлөвлөлтийг жилдээ, эсвэл хэдэн жилдээ нэг хийдэг тайлан, мэдэгдэл, бизнесийн загвар, зах зээлийн байрь суурь, шинэ санаа, мэдээлэл гэх мэтээр хүмүүс ойлгодог. Стратеги нь олон төрлийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэж, өрсөлдөөний тогтвортой давуу талыг бий болгоход чиглэнэ.