2018Мэдээ мэдээлэл

Компанийн санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайланг гар аргаар болон excel программ, Бизкон-5,0 санхүүгийн программ дээр гаргаж сурах Нярав хосолсон ээлжит сургалт явагдаж дууслаа.

Тус сургалтад дараах мэдлэг, ур чадваруудыг эзэмшүүллээ. 1. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс, суурь ойлголт ААН байгууллагын тайланг гаргах дараалал, тайлангийн ангилал, тушаах хугацаа 2. Дансны…
Бизкон
18/08/2018
2018Мэдээ мэдээлэл

Монгол улсын мэргэшсэнгүүд тангараг өргөлөө.

Монгол улсад Дотоод аудитаар, дотоод хяналтаар, удирдлагын бүртгэлээр мэргэшсэн эрхтэй болсон төрийн болон хувийн хэвшлийн салбарт удирдах түвшинд ажилладаг гишүүд мэргэжлийн хувьд өндөр түвшинд хүрсэнээ…
Бизкон
08/07/2018
2018Мэдээ мэдээлэл

Монгол улсын ерөнхий аудиторын дэргэдэх Аудитын иргэний танхимын гишүүдийн туршлага солилцох уулзалт, сургалт боллоо.

Монгол улсад иргэдийн оролцоотой аудитын тогтолцоог бий болгох чиглэлээр Монгол улсын ерөнхий аудиторын дэргэдэх Аудитын иргэний танхимын гишүүдийн туршлага солилцох уулзалт, сургалт, мэдээлэлд оролцлоо.  Бизкон…
Бизкон
08/07/2018
Мэдээ мэдээлэл

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Cпортын яамны нягтлан бодох бүртгэлийн удирдах ажилтнуудад дотоод аудит, хяналт, засаглалын талаар сургалт мэдээлэл хийлээ.

Монголын дотоод аудиторуудын институт Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын яамтай хамтран тус яамны нягтлан бодох бүртгэлийн удирдах ажилтнуудад дотоод аудит, хяналт, засаглалын талаар сургалт мэдээлэл…
Бизкон
03/07/2018
Хуваалцах!