Монголын дотоод аудиторуудын өдөр 2020 оны 1 сарын 19 -ний өдөр болж өнгөрлөө.

Нийтэлсэн 20/01/2020 2019

Жил бүрийн 01 сарын 19-ний өдрийг сонгон бид баяраа тэмдэглэж, мэдлэгээ хуваалцаж, туршлагаа солилцдог энэ арга хэмжээ 2 дахь жилдээ үргэлжилж байна.

Дотоод аудит- дотоод аудитор бол засаглал, эрсдэл, дотоод хяналтаар мэргэшсэн, шилдэг, сургагч багш, зөвлөхүүдийн хийдэг нэр төртэй ажил, мэргэшил юм.

Монгол улсын дотоод аудиторуудын өдөр. Дотоод аудиторууддаа баярын өдрийн мэнд хүргэе.

Сэтгэгдэл

Хуваалцах!