Мэргэшсэн дотоод аудитор, Мэргэшсэн дотоод хяналтын аудитор эрх олгох ОНЛАЙН сургалтдаа бүртгэл авч эхэллээ

Нийтэлсэн 09/04/2020 2020, Мэдээ мэдээлэл

2003 оноос хойш үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байгаа Монгол улсын мэргэшсэн дотоод аудитор эрх олгох цорын ганц байгууллага болох МОНГОЛЫН ДОТООД АУДИТОРУУДЫН ИНСТИТУТ нь дараах сургалтуудаа ЦАХИМ-ОНЛАЙН болгож байна. Үүнд:

1. МОНГОЛ УЛСЫН МЭРГЭШСЭН ДОТООД АУДИТОР (CIA Mongolia ) ЭРХ ОЛГОХ 21 хоногийн сургалт. Товч хөтөлбөр: #Дотоод аудитын талаарх хууль тогтоомжийн шүүмж+ 🎓Засгийн газрын 483 дугаар тогтоолын сайн болон муу тал+ ❇️Дотоод аудитын тогтолцоог нэвтрүүлж буй байгууллагуудын ололт, амжилт+ Дотоод аудитын шилдэг дүрэм+☀️Засаглалын аудит+ 👨Дотоод аудитын шилдэг хөтөлбөрүүд+ 🏫Эрсдэл ба Хяналт+ 💼Нотолгоо ба Баримтжуулалт+ 📓Оновчтой тайлан бичих+ 🗣Үндсэн шалтгааны олох аргад суралцах+ 💻Ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэх+ Дотоод аудитын стандартын оновчтой тайлбар+ 👨Хяналт ба Дотоод Аудит+ 👩Дотоод Аудитын үйл ажиллагааг оновчтой удирдах гарц+ Худалдан авалтын аудит+Аудиторын харилцаа📓Аудитын горим ба бусад үнэ цэнэтэй мэдээлэл агуулсан…

2. КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ 2 ӨДРИЙН СУРГАЛТ.
3. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙХ 4 ӨДРИЙН СУРГАЛТ
4. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАД ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ХИЙХ НЬ – 2 ӨДӨР
5. ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН АУДИТ – 2 ӨДӨР
6. ББСБ-д АУДИТ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ – 2 өдөр
7. Худалдааны байгууллагад аудит хийх аргачлал – 2 өдөр
8. Боловсролын байгууллагад аудит хийх аргачлал – 2 өдөр
9. Эрүүл мэндийн байгууллагад аудит хийх аргачлал – 2 өдөр
10. Үйлдвэрлэл, барилга, уул уурхайн салбарын аудит хийх аргачлал – 2 өдөр
Утас 📞: 95959107, 312773 (ажлын цагаар), илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас 99119107.

СУРГАЛТУУДЫН АГУУЛГА, ДАВУУ ТАЛ:

1.  ДОТООД АУДИТОР ХҮН МЭРГЭШСЭН БИШ БОЛ ХИЙСЭН АУДИТЫГ НЬ ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ БАЙЖ БОЛНО!!!
Төрийн албаны тухай хуулийн 1.1 болон 7.1.2-т төрийн албан хаагч нь МЭРГЭШСЭН байхыг хуульчилсан.
Энэ утгаараа ДОТООД АУДИТОРУУД Ч МЭРГЭШСЭН байх ёстой.
Дотоод аудитын мэргэжлийн практикийн олон улсын стандарт 1210, 1312-т дотоод аудитор МЭРГЭШСЭН байх ёстойг заасан. Түүнчлэн ДАМПОУС-н 1230-д зөвхөн мэргэшсэн байхаас гадна мэргэжлээ тасралтгүй хөгжүүлэх замаар мэдлэг, ур чадвар, бусад чадвараа сайжруулах ёстойг заажээ.
Иймд хэрвээ танай байгууллагад ажиллаж буй ДОТООД АУДИТОР нь дотоод аудитын чиглэлээр МЭРГЭШСЭН гэрчилгээ эзэмшээгүй бол түүний хийсэн аудитын ажлыг зөвшөөрөхгүй байж болох нь ээ!!! Мэргэшсэн гэдэгт олон жил ажилласан туршлагатай, магистр, доктор, улсын байцаагчийн эрхтэй гэдэг зүйл огт хамаагүйг бас ойлгоно биз.
2. 💼Дотоод аудитын үндсэн ойлголт, шилдэг туршлагаас суралцана.
3. 🏫Дотоод аудитын сэдэвт 4 номын дагуу сургалт явагдаж, сургалтын дараа шалгалт авч, тэнцсэн шилдэгүүдэд мэргэшсэн эрх олгодог.
4. Дотоод аудитын мэргэжлийн практикийн олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэх бодит туршлага.
5. 🗣Монгол улсад дотоод аудитыг санаачилсан, хэрэгжүүлж байгаа шилдэг багш нарын мэдлэг, ур чадвар, туршлагаас хуваалцана.
6. 📑Монголын дотоод аудиторуудын институтийн гишүүн болж цаашид сайн дурын аудитораар ажиллах боломж нээгдэнэ. Цалин олгогдоно, Хамтарч дотоод аудит хийнэ.
7. 📓Мэргэжлийн байгууллагын гишүүнчлэлд хамрагдаж тасралтгүй сурч хөгжиж боломж бүрдэнэ.
8. 💻Оны шилдэг болох боломж нээгдэнэ.
9. 📍Үндэсний сургагч багш-зөвлөх болох боломж бүрдэнэ.

Сэтгэгдэл