Мэргэшсэн эрх олгох сургалт

СУРГАЛТ 2019 ОНЫ 02 САРЫН 21 НД ОРОЙ 18-:30 ЦАГТ ЭХЭЛНЭ. FRAUD буюу ЗАЛИЛАН+Дотоод Хяналтын Системийн Үнэлгээ хийж, зөвлөмж бичих + ISO 31000+Засгийн газрын 311-р тогтоол+ Эрсдэлийн Үнэлгээ+SPSS ПРОГРАММ+Дотоод Хяналт Шалгалт Хийх арга зүй эзэмшиж, мэргэшсэн эрх олгох сургалтын 2019 оны бүртгэлээ авч байна.

Бид танай компани, байгууллагын Хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-н гишүүд, Ерөнхий болон Гүйцэтгэх захирал, дотоод аудитор, дотоод хяналтын ажилтан, инженер, технологич, менежер зэрэг удирдах ажилтнуудыг МЭРГЭЖИЛ_ХАРГАЛЗАХГҮЙ_ДОТООД_ХЯНАЛТААР_МЭРГЭШҮҮЛЖ
#МОНГОЛ_УЛСЫН_МЭРГЭШСЭН_ДОТООД_ХЯНАЛТЫН_АУДИТОРэрх олгох, МЭРГЭШЛИЙН_ДИПЛОМ олгох сургалтандаа бүртгэж байна.
Хичээл 4 долоо хоногийн турш, нийтдээ 96 цаг хичээллэнэ.
Хичээллэх өдрүүд: ПҮРЭВ гаригт 18.30-21.00, БЯМБА гаригт 10.00-12.30
15% хямдралтай, Сургалтын гарын авлага ном, материал, судалгааны SPSS программыг үнэ төлбөргүй олгоно. Сургалтад суусан гэрчилгээ олгох бөгөөд шалгалтад тэнцсэн хүмүүст мэргэшсэн эрх олгоно.
Утас📞: 95959107, 312773 (ажлын цагаар)

Сургалтын товч танилцуулга. Үүнд:
1. Залилан, Дотоод Хяналтын Үнэлгээ, Дотоод хяналтын аргачлалыг цогцоор нэгтгэсэн цорын ганц трэнд сургалт.
2.  Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4, Засгийн газрын 2011 оны 11 сарын 9-ны 311 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ААН, байгууллагын дотоод хянан шалгагчаар ажиллах хүний нөөцийг богино хугацааны сургалтад хамруулж, мэргэшсэн дотоод хяналтын аудитор эрх олгох зайлшгүй шаардлага байна.
3.Мэргэжлийн байгууллагын гишүүнчлэлд хамрагдаж оюуны мэлмийгээ нээнэ.
4.  Оны шилдэг болох боломж нээгдэнэ
5.  Сургалтын зорилго болон Сургалтын хөтөлбөр ерөнхий байдлаар:

Сургалтын зорилго 1: Засгийн газрын 311 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд аж ахуй нэгж байгууллагын дотоод хяналт хариуцсан ажилтнуудыг байгууллагын дотоод хяналт шалгалт хийх арга зүйгээр хангахад чиглэгдсэн.
Хөтөлбөр 1:  Дотоод хяналт шалгалтын журмын загвар, Хяналт шалгалтын ажлын удирдамж боловсруулах нь, Хяналт шалгалтын мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгсэлүүдийг боловсруулах нь, Мэдээлэлд боловсруулалт хийх нь, Хяналт шалгалтын тайлан боловсруулах нь зэрэг онол, практик хосолсон мэдлэг олгох хөтөлбөр.

Сургалтын зорилго 2: Тухайн байгууллагын дотоод хяналтын системийг үнэлүүлж сургана, Эрсдэлийг бууруулах үр ашигтай арга барилд суралцана. Хууль бус, дэг журамгүй үйлдэл, алдаанаас сэргийлэх, Бүртгэл хөтлөлтийн үнэн зөв, иж бүрэн байдлыг шалгана, Стратеги төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн явцад үнэлгээ өгч сурна.
Хөтөлбөр 2:  Дотоод хяналтын системийг үнэлэх COSO, COCO, CSA загвар, дадлага ажил, Эдгээр гурван аргаар өөрийн байгууллагын дотоод хяналтад үнэлгээ өгөх, зөвлөмж бичих

Сургалтын зорилго 3: Санхүүгийн болон санхүүгийн бус гэмт хэрэг, залилангаас үүдэх хор нөлөөг бууруулах, Залилангаас үүсэх хүн, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх хохирлын талаарх мэдлэг, мэдээлэлийг нэмэгдүүлэх, Хувь хүн болон компани байгууллагуудад залилангаас сэргийлэх үр дүнтэй стратеги боловсруулахад туслах, Залилангийн эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулахад ямар хувь нэмэр оруулах боломжтойг тодотгох, Залилангаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх

Хөтөлбөр 3:  Санхүүгийн залилан, түүний төрлүүд, санхүүгийн бус залилан, Залилангийн жишээ, Санхүүгийн тайлан дахь залилан, жишээ, Залилангийн эрсдэлийг үнэлэх нь, хамгаалах нь, Залиланд хэрхэн аудит, хяналт хийх вэ?

МОНГОЛЫН ДОТООД ХЯНАЛТЫН ИНСТИТУТ
Хаяг: Урт цагааны баруун хойно, Найман шарга,Бизкон Аудит ХХК-ийн барилга, 4 давхарт, 402 тоот

Вэб сайт: www.bizcon.mn

Join the discussion 1 Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл

Хуваалцах!