Суралцагчдын Мэргэшсэн болон Мэргэшүүлэх эрхийн гэрчилгээг батламжлах нь:

Нийтэлсэн 13/04/2021 2021

Энэхүү QR код бүхий гэрчилгээтэй суралцагч нь  Монголын дотоод аудиторуудын институт, Монголын дотоод хяналтын институт, Монголын мэргэшсэн удирдлагын нягтлан бодогчдын институт, Бизкон аудит ХХК, Бизкон боловсролын төвийн сургалтанд сууж гэрчилгээ авсан бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь дээрх байгууллагуудын албан ёсны эрхтэй гэрчилгээ мөн болохыг батламжилж байна.

/Мэргэшсэн бэлтгэх сургалтын гэрчилгээ нь хугацаа заасан байхыг анхаарна уу/

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ:  Л. ОТГОНБАЯР

 

 

Сэтгэгдэл