Бизнесийн үндэс нь санхүүгийн удирдлага юм.

Бизкон боловсролын төв нь санхүүгийн мэдлэг боловсролоо нэмэгдүүлэх зорилготой та бүхэнд дараах сургалтуудыг санал болгож байна.

ААН, байгууллагын санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлангуудыг гар аргаар, Microsoft Excel, Бизкон-5.0  программ дээр гаргаж сурах нярав хосолсон сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Төрийн, Төрийн бус, Үйлдвэрлэл эрхэлсэн байгууллагын санхүү татварын тайлангуудыг өссөн дүнгээр гаргах, бүх төрлийн цогц бодлого бодож сурах сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Хуулийн дагуу татвараа зөв тооцоолох, татварын эрсдэлийг бууруулах арга зам практик мэдлэг олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Нягтлан бодогч нарт зориулсан 100% практик, татварын эрсдлээс хамгаалах, ажлын туршлага олгох, жижиг ААН байгууллагын бодит тайлан гаргах сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Орон нутагт зохион байгуулагдах ААН, байгууллагын бүх төрлийн тайлан гаргаж сурах, нярав, компьютер хосолсон 3 өдөр танхимийн, 6 өдөр онлайн сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Бямба гарагт зохион байгуулагдах ААН, байгууллагын санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргаж сурах, нярав, компьютер хосолсон сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Онлайнаар зохион байгуулагдах ААН, байгууллагын санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргаж сурах, нярав, компьютер хосолсон сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Санхүүгийн Diamond 5.0+Payroll цалингийн систем хосолсон санхүүгийн программын сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Дотоод хяналтын системийн үнэлгээ хийж зөвлөмж бичих сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Удирдах ажилтнуудад зориулсан Санхүүгийн мэдлэг олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Татвар, Нийгмийн даатгал, Сангийн яам, Мэргэжлийн холбоод хамтарсан сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Нярав мэргэжил олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Залилангаас сэргийлэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Бизнесийн англи хэл Elementary A2

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Бизнесийн англи хэл Elementary B1

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Татварын хяналт шалгалтанд хэрхэн бэлтгэх вэ практик мэдлэг олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Компанийн тайлан гаргах нягтлан, нярав DAIMOND-5.0+Payroll хосолсон сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Захирлын туслах, бичиг хэргийн ажилтан бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх